Przeglądaj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej działając zgodnie z Art. 35 ust. 1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.), jako Zarządca nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała, proponuje lokale użytkowe, garaże oraz powierzchnie pod reklamę
z przeznaczeniem na wynajem.

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni pod reklamę
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej określają:


  1. Zasady wynajmu lokali użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej
  2. Regulamin konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.
  3. Uchwała Nr XLI/492/97 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia opłaty
    za umieszczanie urządzeń reklamowo-informacyjnych na mieniu komunalnym miasta Bielska-Białej
    oraz zasad ich umieszczania.
« 1 2 3 4
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5; powierzchnia 47,53 m2

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5; powierzchnia 47,53 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna ogrzewanie etażowe Opis: Lokal użytkowy o funkcji biurowej znajduje się w budynku przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5 zlokalizowany na II kondygnacji (pierwsze piętro).
13/05/2016
Bielsko-Biała
Total views: 586
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Adama Mickiewicza 15; powierzchnia 52,38 m2

ul. Adama Mickiewicza 15; powierzchnia 52,38 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy o funkcji magazynowej znajduje się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 15 zlokalizowany na I kondygnacji (suterena),
13/05/2016
Bielsko-Biała
Total views: 612
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Łukowa 5; powierzchnia 19,43 m2

ul. Łukowa 5; powierzchnia 19,43 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Łukowa 5, przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
13/05/2016
Bielsko-Biała
Total views: 543
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Zygmunta Krasińskiego 25; powierzchnia 31,70 m2

ul. Zygmunta Krasińskiego 25; powierzchnia 31,70 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 25, przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
13/05/2016
Bielsko-Biała
Total views: 485
Price: 18,00 zł/m2 netto
ul. Komorowicka 10; powierzchnia 32,82 m2

ul. Komorowicka 10; powierzchnia 32,82 m2

Garaż posadowiony przy ul. Komorowickiej 10 o powierzchni 32,82 m2.
16/03/2016
Bielsko-Biała
Total views: 419
Price: 5,50 zł/m2 netto
ul. Wzgórze 19; powierzchnia 170,44 m2

ul. Wzgórze 19; powierzchnia 170,44 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Wzgórze 19 zlokalizowany na II kondygnacji (pierwsze piętro) składa się z sześciu pomieszczeń,
16/02/2016
Bielsko-Biała
Total views: 517
Price: 12,00 zł/m2 netto
ul. Wzgórze 19; powierzchnia 128,38 m2

ul. Wzgórze 19; powierzchnia 128,38 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Wzgórze 19 zlokalizowany na II kondygnacji (pierwsze piętro) składa się z sześciu pomieszczeń,
16/02/2016
Bielsko-BIała
Total views: 579
Price: 15,00 zł/m2 netto
ul. 3 Maja 5; powierzchnia 74,13 m2

ul. 3 Maja 5; powierzchnia 74,13 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. 3 Maja 5 zlokalizowany jest na III kondygnacji (drugie piętro),
15/02/2016
Bielsko-Biała
Total views: 576
Price: 6,00 zł/m2 netto
ul. Wzgórze 19; powierzchnia 181,75 m2

ul. Wzgórze 19; powierzchnia 181,75 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Wzgórze 19 zlokalizowany na II kondygnacji (pierwsze piętro) składa się z pięciu pomieszczeń,
14/01/2016
Bielsko-Biała
Total views: 448
Price: 10,00 zł/m2 netto
« 1 2 3 4