Przeglądaj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej działając zgodnie z Art. 35 ust. 1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.), jako Zarządca nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała, proponuje lokale użytkowe, garaże oraz powierzchnie pod reklamę
z przeznaczeniem na wynajem.

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni pod reklamę
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej określają:


  1. Zasady wynajmu lokali użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej
  2. Regulamin konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.
  3. Uchwała Nr XLI/492/97 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia opłaty
    za umieszczanie urządzeń reklamowo-informacyjnych na mieniu komunalnym miasta Bielska-Białej
    oraz zasad ich umieszczania.
2 3 »
ul. Partyzantów 23; powierzchnia 101,89 m2

ul. Partyzantów 23; powierzchnia 101,89 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy o funkcji usługowej znajduje się w budynku przy ul. Partyzantów 23 zlokalizowany jest na II kondygnacji (I piętro).
21/02/2018
Bielsko-Biała
Total views: 475
Price: 4,00 zł/m2 netto
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5; powierzchnia 47,53 m2

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5; powierzchnia 47,53 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy o funkcji biurowej znajduje się w budynku przy ul. Paderewskiego 5 zlokalizowany na II kondygnacji (pierwsze piętro),.
15/02/2018
Bielsko-Biała
Total views: 257
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 52; powierzchnia 17,00 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 52; powierzchnia 17,00 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 52 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest w oficynie składa się z jednego pomieszczenia.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 391
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 50, 51; powierzchnia 22,00 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 50, 51; powierzchnia 22,00 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 50, 51 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest w oficynie składa się z dwóch pomieszczeń.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 409
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 47a; powierzchnia 16,70 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 47a; powierzchnia 16,70 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 47a w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest na IV pietrze składa się z jednego pomieszczenia.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 347
Price: 6,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 47; powierzchnia 17,70 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 47; powierzchnia 17,70 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 47 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest na IV pietrze składa się z jednego pomieszczenia.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 411
Price: 6,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 34a, 35, 36; powierzchnia 61,70 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 34a, 35, 36; powierzchnia 61,70 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 34a, 35, 36 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest na III pietrze składa się z czterech pomieszczeń.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 418
Price: 8,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 31; powierzchnia 7,10 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 31; powierzchnia 7,10 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 31 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest na II pietrze składa się z jednego pomieszczenia.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 324
Price: 9,00 zł/m2 netto
ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 15; powierzchnia 7,00 m2

ul. Norberta Barlickiego 15 lok. 15; powierzchnia 7,00 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy nr 15 w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 15 zlokalizowany jest na I pietrze składa się z jednego pomieszczenia.
07/11/2016
Bielsko-Biała
Total views: 343
Price: 4,00 zł/m2 netto
ul. 3 Maja 5; powierzchnia 18,64 m2

ul. 3 Maja 5; powierzchnia 18,64 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna centralne ogrzewanie Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. 3 Maja 5 zlokalizowany jest na III kondygnacji (II piętro).
20/10/2016
Bielsko-Biała
Total views: 358
Price: 6,00 zł/m2 netto
2 3 »