Przeglądaj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej działając zgodnie z Art. 35 ust. 1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.), jako Zarządca nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała, proponuje lokale użytkowe, garaże oraz powierzchnie pod reklamę
z przeznaczeniem na wynajem.

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni pod reklamę
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej określają:


  1. Zasady wynajmu lokali użytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej
  2. Regulamin konkursu ofert na najem lokalu użytkowego.
  3. Uchwała Nr XLI/492/97 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia opłaty
    za umieszczanie urządzeń reklamowo-informacyjnych na mieniu komunalnym miasta Bielska-Białej
    oraz zasad ich umieszczania.
1
plac Wojska Polskiego 5; powierzchnia 77,43 m2

plac Wojska Polskiego 5; powierzchnia 77,43 m2

Media: instalacja elektryczna tak instalacja wodno-kanalizacyjna tak Opis: Lokal użytkowy w budynku przy placu Wojska Polskiego 5 zlokalizowany na I kondygnacji (parter) składa się z sali konsumpcyjnej,
14/02/2018
Bielsko-Biała
Total views: 242
Price: 46,00 zł/m2 netto
ul. Regera 18; powierzchnia 496,00 m2

ul. Regera 18; powierzchnia 496,00 m2

Media: instalacja elektryczna instalacja wodno-kanalizacyjna Opis: Lokal użytkowy w budynku przy ul. Regera 18 zlokalizowany na I kondygnacji (parter), składa się z dwóch sal konsumpcyjnych,
14/02/2018
Bielsko-Biała
Total views: 174
Price: 5,00 zł/m2 netto
1