Projekt list wynajmu

Projekt list wynajmu mieszkań opracowywanych w 2015r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, zgodnie z § 18 ust. 4 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała, stanowiących załącznik do Uchwały nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004r. (z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt list wynajmu mieszkań opracowywanych w 2015r.

Projekty list wynajmu mieszkań oraz zasady składania odwołań znajdują się w plikach do pobrania
umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej ZGM.

Napisano w Komunikaty Tagi: , , ,